dinsdag 29 november 2011

#GeenLesMeer ....2......#mbo.....#horeca

Eindelijk een boek... weliswaar een roman die de gemoederen bezig houdt....  en gaat houden, hoop ik. Een maatschappij die vertrouwd op zelfstudie van de 'jonge mens' is totaal de weg kwijt en volstrekt dissonant aangaande de te komen generaties die houden van duidelijkheid en structuur, zoals ons vaak wordt voorgehouden...... de bv-ik generatie...... Maar het doet je nadenken... en dan gaan ineens de ogen open...de bv-ik generatie wil grenzen, structuur en duidelijkheid op de werkvloer... en dat kan ik mij voorstellen.... ze hebben waarschijnlijk geen donder geleerd binnen het mbo..... dus komen ze totaal ontzield en ontgoocheld op de werkvloer terecht.... zonder 'echte' bagage.... maar enkel en alleen met zelf opgedane kennis..... dus moet het bedrijfsleven...... hun de kennis gaan bijbrengen....Ik kan niet begrijpen dat mijn generatie 'gelooft' in zelfstudie...... ieder jong mens heeft toch richting nodig, helemaal nu.... waar vernieuwingen elkaar in rap tempo opvolgen..... waar vakbekwame leraren ook de weg wel eens kwijt raken..... door de snelheid..... waar zijn wij in godsnaam mee bezig.... 
Velen weten van deze valkuil... maar we gaan maar door en ooit zei een vriend tegen mij 'verhuis' naar België want daar weten ze aangaande opleidingen, nog van normen en waarden, maar dat is toch te zot voor woorden.... Het is toch ook te zot dat er nieuwe instituten moesten komen zoals de Cas Spijkers Academie en of de Kees Helder Academie.... dit was toch een teken aan de wand... het ging toch mis met de kennisoverdracht...... binnen de universele.... horeca...


Waarschijnlijk zijn wij binnen Nederland gewend geraakt om met 'een bord voor de kop' rond te lopen, we gaan onszelf belangrijk vinden binnen deze onzinnige structuur en iedereen weet wat daaruit voortvloeit.... alleen maar eigenbelang... 'ik wil belangrijk zijn'.. dus loop ik mee.... aan het handje van de zoveelste manager die een 'doodgraver' blijkt te zijn...... ik, ik, ik, ik,....Ik denk dat het bedrijfsleven nog beter intern kan gaan opleiden..... gewoon klaarstomen voor een 'doorgroeiplaats' binnen hun eigen concern... niet meer een algemeen opleider willen zijn binnen specifieke branches... maar puur en alleen voor eigen 'gebruik' gaan opleiden, met eigen normen en waarden.... met eigen structuur, grenzen en duidelijkheid...... Dan gaan de grote concerns, ketens samenwerken aangaande interne structuren en zetten zij het onderwijs buitenspel..... diploma-eisen worden een interne gelegenheid en de instroom vindt plaats vanaf het vmbo..... waarbij de persoonlijke netwerken van 'opleiders' gaan doorwerken binnen de markt... evenals de netwerken van 'bedrijven'..... wat bieden wij......


Of...of we blijven dweilen met de kraan open....gewoon doordoen..maar daar pas ik voor... want dat kost mij als zijnde leermeester te veel onzinnige energie.... Aap, Noot, Mies hoe eenvoudig, maar dan wel digitaal....... en met duidelijke uitleg...... zonder het verouderde 'Powerpoint'.. 
Of zal dit alles fictief zijn.........


Link: Beter Onderwijs Nederland
         Geen les meer blog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten