woensdag 26 januari 2011

Zullen wij eens echt iets nieuws gaan doen binnen de horeca .......!!

Soms wordt ik overmand door onrustige momenten en dat zijn de momenten die vaak ontstaan doordat een jonger iemand een bepaalde situatie niet kan inschatten. Vaak praat ik hierover met de chefs van onze bedrijven, maar dat is een tendens geworden die past binnen het het 'heden'..is dan ons algemene algemeen oordeel!!
Normen en waarden als 'het aanspreken met twee woorden', 'opstaan voor oudere mensen', 'echt luisteren', eten met mes en vork, 'je plaats weten', 'elkaar tutoyeren', etc. Dit wordt niet meer gestimuleerd door........nou door wie????????????????????????

Ik denk dat ieder mens gelijk is bij naakte geboorte, maar dat de doorgegeven normen en waarden een gift zijn van de ouders en dat daarom ook binnen de horeca de leerling hierna acteert..!! Uw 'gebroed' treed op onder uw eigen regie...!! Nimmer kan men zich verschuilen onder externe factoren zoals het onderwijs hoe slecht dit ook mag zijn, uw eigen persoonlijke normen en waarden gelden aangaande algemeen functioneren van uw kind. U bent de aangever van..........!!

Of zullen wij eens echt iets nieuws gaan doen en neemt de SVH deze normen en waarden klus op haar schouders, worden de leermeesters ' binnen horeca echte opvoeders', wordt het kroost extern opgevoed en kunnen de eigenlijke 'echte opvoeders' lekker Twiteren, Linkedinnen, My Spacen, scheiden, etc.
En daarmee bedoel ik dat ook de chefs van onze sterren toko's binnen Nederland die niet meer zijn dan mijn buurman en of overbuurman en wees je daarvan eens bewust 'grote' chefs, ik ben ook gewoon een buurman net als ...... en dat ben jij ook.!!
Wat zijn jouw waarden en normen aangaande meegekregen respect....!!
Ben ik benieuwd wat de volgende #generatie hieraan gaat doen......... wij mensjes zijn niet belangrijk, maar wij mensen wel, de schakels binnen een ketting en wees bewust, onze belangrijkheid wordt gevormd door #derden.......!!
Ben ik blij, ja best wel, omdat onder andere ons wegennet gelukkig ook meewerkt aan echte verbeteringen, dit aangaande de vele mini rotondes binnen Nederland, waarbij je gedwongen wordt altijd 'rechts' af te slaan.!!
Slaap lekker Maik.........!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten