donderdag 11 november 2010

Onderwijzend personeel onder vuur!

De media is er vol van, 'slechte leraren en leraressen' eruit en zij die 'middelmatig presteren' moeten bijscholing krijgen lees je dan. Zijn er slechte leraren en leraressen, ja natuurlijk, maar dit heb je toch ook binnen alle andere beroepsgroepen, de één is beter dan de ander en natuurlijk moet hij of zij die de leer van de pedagogiek en didactiek niet verstaat het veld ruimen maar dat is logisch.
Maar ontstaat deze minachting ook niet vanuit een groter geheel, heeft onze huidige maatschappij hier ook niet een steentje aan bijgedragen: Veel gescheiden gezinnen (frequent hierdoor jongeren met problemen), teveel veranderingen binnen het onderwijs zonder toetsing, te snelle integratie van het digitale zonder uitleg, gebrek aan opvoeding binnen gezinnen (jongeren zonder respect), mobiele telefonie, etc!!
Zullen we, soms, betweters eens voor de klas van NU gaan staan!


Ook ik ben nog wel eens kritisch geweest aangaande het onderwijs van Nu en dan vooral op het gebied van 'zelfstudie', wat binnen mijn persoonlijke optiek een wassen neus is! Ooit mocht ik binnen een klankbordgroep betreft horecaopleidingen in het Euroborg te Groningen mijn bescheiden 'zegje' doen en dat heb ik gedaan. Ik weet nog dat ik aangaande mijn visie betreft mobieltjes werd 'besabeld' door een ROC-directeur uit het Noorden des land.
Ik vond namelijk dat mobieltjes binnen leslokalen taboe waren, dit ter bescherming van onderwijzend personeel. Daar was deze Meneer het niet mee eens en kijk dan nu eens op you tube Meneer, bent u ook al een BN-er geworden. Deze meneer dacht ook dat het ICT-gebeuren binnen zijn ROC totaal onder controle was, nee de leerlingen konden niet op MSN, zij deden niets anders dan dat Meneer. Op de maandag lieten zij de foto's zien aan elkaar van hun veroveringen in de Discotheek (zou ik ook doen, maar dan wel in 3D), waarschijnlijk inspirerender dan de lessen binnen uw ROC. (Slechte leraren?)


Hoe kun je in godsnaam lesgeven als leerlingen naar muziek zitten te luisteren, foto's nemen, onbeperkt internet hebben en of filmpjes zitten te maken!! Als dit alles mag, vanuit hogerhand dan zijn wij inderdaad de weg kwijt!!!!!!!!
Dan kunnen weinig mensen nog les geven?
Ik vond bij een opgraving naast ons huis nog een tegeltje, waarschijnlijk uit de middeleeuwen, net zoals de 'gloeilamp' die ook uit de de middeleeuwen komt volgens vele leerlingen las ik in de de Telegraaf. Nou ja, mijn inschatting zal accurater zijn want bij de geschiedenislessen was ik volgens mij wel 'vaak' aanwezig. (soms laat mijn geheugen mij in de steek wat betreft 'schoolgaan')


Ik ben zelf vroeger gelukkig ook geen 'heilige' geweest, maar had wel respect voor de goede leraar en mijn kinderen mogen van mij een schop onder hun kont krijgen als zij onredelijk zijn op school, nee dan komen wij niet zeuren bij het opleidingsinstituut!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten