vrijdag 16 april 2010

Tact

Tact, het hebben van tact, tactvol zijn, met tact iets brengen.
Tact moet je koesteren, als dit eigen is, is je dit niet eigen dan zou je het moeten leren.
Wat is tact, volgens de Wikipedia: gevoel voor hetgeen in een situatie passend is, bekwaamheid om in het maatschappelijk verkeer op de juiste, gepaste wijze op te treden.
Ik vind vooral de eerste definitie een juiste, hoe vertel je iets binnen een bepaalde situatie.

Dat sommige mensen tactloos zijn en of minder gevoel hebben aangaande tactvol optreden is ons niet vreemd.
Maar soms maak je een situatie mee waar je tact verwacht, maar dit dan toch niet gebeurd.
Soms kan het vergeven van negatieve informatie 'tactvol' gebracht worden.
Het vergeven van niet gecontroleerde positieve 'hoop' bij mensen is tactloos en niet doordacht!!

Eigenlijk zou je en nieuw 'vak' moeten introduceren binnen het MBO: Het vak tact, waardoor een ieder binnen opleidingen hiermee in aanraking wordt gebracht. Hoe gaan wij tactvol met elkaar om binnen onze maatschappij.

Minder tactvol zijn vaak zij, die een overmatig ego hebben, zij die alles zwart en wit zien en zij die niet stilstaan bij menselijke emoties binnen situaties.
Gek is dat, van sommigen verwacht je automatisch meer tact !!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten