donderdag 8 april 2010

Concepten zorg aanpassen !!!

Concepten aanpassen binnen de zorg, dit is moeilijk want deze concepten hebben als uitgangspunt een criptie die vooral gestoeld is op het kostenaspect.


Maar zou het niet super vernieuwend zijn om nieuwe bronnen aan te slaan, waarom geen 'vergeten groenten' binnen de zorgmenu's, waarom geen beperking in keuzes, waardoor meer aandacht voor het aangebodene. Met als algemene factor de mensen opnieuw te interesseren voor smaak en presentatie. Ik denk dat voor een instantie als het UMCG hier een grote uitdaging voor handen ligt, zij staan al groot op de kaart aangaande medische expertise, waarom dan niet op het gebied van voeding en 'voedingsgiften binnen zorg,' maar ook vooruitstrevend naar de toekomst, waarbij het gebruik van voeding binnen afgelopen jaren geen referentiekader mag en moet zijn.

Referentiekader zal altijd moeten zijn: beleving tijdens bereiding en ontvangstplezier!!!

Binnen het UMCG zou je kunnen denken aan een 'ontwikkelcentra voor goede voeding' binnen zorg en vertakkingen met als doel een fundament te verkrijgen voor instellingskeukens, met daarbij specifieke opleidingen binnen deze lokatie waarbij referentiekader cruciaal zal moeten zijn.
Wat betreft technieken om maaltijden warm op te dienen en of ter plaatse te verwarmen hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden, misschien alleen te polijsten.
Dat de meeste maaltijden binnen de zorg een ugrade nodig hebben weet iedereen, laat onze generatie en die na ons daar dan zorg voor dragen, voordat het te laat is!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten