woensdag 4 juli 2012

Hoe belangrijk is een fundering...

Vandaag heb ik een telefonisch onderhoud gehad..met Stenden University over de horeca en de belangrijkheid aangaande 'praktijk begeleiding' binnen opleidingen' en of dit nu binnen mbo en of hbo is maakt niet uit..... Stenden is in conclaaf met het Drenthe College en ik hoop echt.... dat er een samenwerking komt.... deze samenwerking wordt begeleid door adviesbureau Lumius......

Ik weet en heb ondervonden dat het bedrijfsleven.... hoe graag we ook willen.... niet aan de basisvaardigheden, en zo ook de 'vervolg-vaardigheden van 'op te leiden studenten' kan voldoen, helemaal binnen de maatschappij van nu. Leermeester diploma's zijn te halen door Jan en alleman... en leerlingen worden overgeleverd aan deze Jannen.... Er vanuit gaande dat het bedrijfsleven, uitzonderingen daargelaten... geen basis meer zal kunnen meegeven.. zal er binnen de horeca opleidingen meer moeten gaan gebeuren......


Weet wel dat aandragers van kennis, de leer van de pedagogiek en didactiek natuurgetrouw tot karaktereigenschap moeten hebben.... want dit is een cruciale factor.... leerlingen, studenten behoeven begeleiding en zo ook praktische begeleiding aangaande hun basis...
En die basis moet een goed fundamenteel...transparant... 'betonblok' zijn, waarbij er geen concessies zijn gedaan aan kwaliteiten..... laten we ons behoeden voor betonrot... binnen zo'n concept.... 


De toekomstig...aankomend managers binnen de horeca moeten gevormd worden met een gezonde praktische basis vanuit de opleiding...waarbij 'praktische kennis' onontbeerlijk is voor de vorm van leiding geven.... zij moeten weten van de spoelkeuken tot en met de sales..en pas dan kunnen manager optreden... met 'gevoel' en respect voor afdelingen..
Als mbo en hbo kunnen matchen binnen zo'n concept... dan word ik vrolijk.... maar we moeten wel reëel blijven..... er is nog een lange weg te gaan... en eigenlijk begint deze bij het basisonderwijs... waar er soms 'pubers' kennis overdragen..... werkelijk waar.... !!!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten