vrijdag 15 juli 2011

Oog hebben voor situaties....

Soms, ja soms word ik weleens moe van mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is. Het blijkt nog steeds moeilijk binnen de horeca om zwart en wit, grijs te laten worden en dat is iets wat ik niet kan begrijpen..................Wat ik wel weet is dat de factor 'tact' binnen de opleidingsinstituten onmiddellijk binnen de 'lesstof' moet worden opgenomen en gelijk tot één van de belangrijkste peilers moet worden gebombardeerd aangaande communicatie.... technieken binnen de horeca..... alles is soms zo 'tactloos'....en dat ben ik spuugzat.............!! Mensen die met elkaar werken, behoren elkaar te respecteren en zo ook te behandelen. Binnen de horeca werken teams die met elkaar moeten kunnen, 'lezen en schrijven', waarbij men de situatie van de andere teams moet kunnen inschatten en hier dus oog voor hebben.  De horeca is een 'grijs begrip' voor hun die inzicht hebben, oog hebben voor situaties is één van de voornaamste kwaliteiten die nodig is om teams, in wat voor formatie ook, te kunnen laten functioneren op een prettige manier. Waarbij keukens oog moeten hebben voor de situatie van de bediening en bediening ook oog moet hebben voor de situatie van keuken, alleen op deze manier kan een ieder functioneren..... waarbij je tijdens moeilijke situaties optreed met 'tact', want alleen zo, zijn de meest moeilijke situaties 'te positiveren'.....!!!!!!!!
En als er dan oog ontstaat voor situaties, dan hoeft ook alles niet meer op de weegschaal, opnemen, analyseren en dan pas reageren lijkt mij de beste manier. En dat reageren moet je met tact kunnen brengen, want met 'tact' bereik je meer..................... denk ik.....................

Geen opmerkingen:

Een reactie posten